โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า จะเป็นความผิดปกติของสมอง ที่มีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพกาย แต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโรคซึมเศร้า เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจ สามารถแก้ไขให้หายได้ด้วยตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด คือ ซีโรโตนิน นอร์เอปิเนฟริน และโดปามีน

 โรคซึมเศร้านั้นทำให้คนพยายามฆ่าตัวตายทุกวัน การที่เราปกปิดมันไว้จะทำให้มันหนักขึ้น ถ้าเราไม่ยอมรับมัน อาการก็จะยิ่งแย่ลง ดังนั้นคนที่ยอมรับว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าจะจัดการหาทางรักษาและฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้น ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ได้เห็นความร้ายแรงของโลกซึมเศร้า และรู้จักกับโรคนี้มากขึ้น ทำให้สามารถที่จะรับมือกับมันได้ในระดับหนึ่ง

 สำหรับบางคนนั้นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยส่วนมากมักจะค่อยเป็นค่อยไป เมื่อซึมเศร้าก็จะมีอาการที่มากบ้าง น้อยบ้าง แต่เมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงอารมณ์ สนุกคึกคักเกินเหตุ จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการพูดมากกว่าที่เคยเป็น มีความกระฉับกระเฉงมากเกินกว่าเหตุ มีพลังงานในร่างกายที่เหลือเฟือ ในช่วงอารมณ์สนุกคึกคักเกินเหตุนั้น จะมีผลกระทบต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้ป่วย รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ป่วยอาจจะหลงผิด หากผู้ป่วยในภาวะนี้ไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ผู้ป่วยกลายเป็นโรคจิต gเพราะฉะนั้นถ้าพบว่ามีใครหรือว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าควรรับรับการรักษาให้รวดเร็วจะดีกว่า อย่าปล่อยไว้แบบนั้นมันจะทำให้แย่ลงได้